ECCE Council

Boards/Committee

Board for Professional Quality 2019-2020

Chairman

Secretary

Asst Secretary

Datuk Dr Chiam Heng Keng

Dr Irene Leow Kim Choo

Puan Mahani Abdul Malik

Bahagian Pendidikan Swasta, Kementerian Pelajaran Malaysia

Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia

Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti, Kementerian Pelajaran Malaysia

Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga, Kementerian Kesihatan Malaysia

National Early Childhood Intervention Council (NECIC)

Professor Dr Datin Mariani Md Noh, Universiti Malaya

Professional Development Board 2019-2020

Acting Chairman

Secretary

Asst Secretary

Datuk Dr Chiam Heng Keng

Dr Lydia Foong Yoke Yean

Mrs Amy Bala

Bahagian Professionalisme Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia

Agensi Kelayakan Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia

Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat